Sa pagdating ng mga espanyol sex dating in hammond montana

Ang Kastilang gobernador, na sa huli ay tinawag na viceroy noong 1589, ay siyang taga pamahala sa konsilyo ng makapangyarihang audiencia.

sa pagdating ng mga espanyol-13sa pagdating ng mga espanyol-50sa pagdating ng mga espanyol-83sa pagdating ng mga espanyol-87

Ang Pilipinas ay hindi gaanong kumikita bilang isang kolonya, at ang matagal na digmaan laban sa mga Dutch noong ika 17 siglo pati na ang problema sa mga muslim ay siyang muntik nang magpataob ng pondo ng kolonya. Sa madaling salita, ito ay ang pagsakop ng isang mas makapangyarihang bansa sa isang bansa na mas mahina, na inaabuso ito sa ekonomikal na paraan.Sa nagdaang mga panahon, ang Pilipinas ay naging biktima ng kolonyalismo at imperyalismo, sa kamay ng mga bansang Espanya at Estados Unidos.Si Magellan ay unang dumaong sa Cebu, na sinasabing lupain na pag-aari ng Espanya. Si Magellan ay nagkaroon ng pakikipagkaibigan sa lokal na mga lider sa Cebu, na ang iba ay nagpabinyag bilang mga Romano Katoliko.Subalit, si Magellan ay napatay ng mga katutubo, na pinangunahan ni Lapu-lapu, na lumaban sa tangkang pananakop ng mga banyaga.

Leave a Reply